รากฟันเทียม

โดย: ตัวตุ่น [IP: 49.230.133.xxx]
เมื่อ: 2015-01-20 21:37:36
คุณหมอค่ะ ฟันกรามล่างซี่รองและซี่ในสุดถูกถอนออกไปแล้วค่ะ ดิฉันฟันเกมาก จึงอยากจัดฟันด้วยแลฝังรากฟันเทียมฟันกรามซี่ในสุดด้วย ดิฉันเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันจะจัดฟันได้หรือไม่ ถ้าฝังรากเทียมก่อนค่ะ
#1 โดย: หมอตี้ [IP: 1.10.217.xxx]
เมื่อ: 2015-09-12 14:13:32
ควรจะจัดฟันก่อนครับ เพราะถ้าใส่รากฟันเทียมไปก่อนอาจขัดขวางการจัดฟันได้ แต่ในบางกรณีก็สามารถใส่รากเทียมก่อนได้ครับ ลองตรวจดูก่อนดีกว่าครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 531,488