รากฟัน titanium

โดย: เหลิม...cl_mscg1@yahoo.co.th [IP: 27.55.121.xxx]
เมื่อ: 2017-08-30 19:03:39
เคย รักษารากฟัน (ฟันแตก ซี่ 25)..2ปีก่อน หมอใส่เดือย โดย เจียร ฟันเก่า แล้วใส่ครอบ ฟัน..ไปเช็ค อีกที ปี 60..หมอว่า ฟันแตก ต้องถอน แล้วใส่รากเทียม...ขอความเห็น และงบดำเนืนการ ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 598,004