ต้องการจัดฟันก่อนปักรากฟันเทียม

โดย: บัว [IP: 118.174.7.xxx]
เมื่อ: 2017-09-07 16:06:05
ฟันด้านหน้า แถบซ้ายเอียงและฟันหน้าได้ระดับไม่เท่ากันค่ะ อยากทราบค่าใช้จ่ายค่ะ และแนวทางการรักษาค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 598,460