เคยเป็นโรคเหงือกฟันซีหน้า

โดย: ศรีรัตน์ หอมเกตุ [IP: 171.99.84.xxx]
เมื่อ: 2013-09-10 13:06:36
ฟันซี่หน้าที่เป็นโรคเหงือกมันโยกเนื่องจากการละลายตัวของกระดูกฟัน และตอนนี้ผมได้จัดฟันเพราะฟันมันเคลื่อนที่ออกมา ขอถามว่ากระดูกฟันละลายสามารถฝังรากเทียมได้หรือไม่ หรือ ต้องปลูกกระดูกเพิ่มต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรคับ
#1 โดย: หมอตี้ [IP: 110.171.131.xxx]
เมื่อ: 2013-09-12 01:06:19
กรณีกระดูกละลายไปมาก จะต้องได้รับการถ่ายภาพรังสี 3 มิติ CT scan ก่อนครับ
จะได้ประเมินสภาพกระดูกได้ และค่าปลูกกระดูกจะขึ้นกับเทคนิคที่ใช้ครับ
ถ้ากระดูกละลายไปไม่มาก สามารถทำพร้อมกันใส่รากเทียมเลยครับ
แต่ถ้ากระดูกละลายไปมากแล้วต้องปลูกกระดูกก่อน แล้วรอ 4-6 เดือนก่อนใส่รากเทียมครับ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกกระดูกประมาณ 5,000 ถึง 30,000 บาทครับ
ดีที่สุดควรให้หมอตรวจดูก่อนครับ ไม่เสียค่าตรวจครับ หมอจัดให้ 55555

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 531,488